Regulamin Prezentera

Regulamin Prezentera

  1. Wszyscy w Radiu są sobie równi, nie ma, że ktoś jest lepszy bądź gorszy.
  2. Każdy Prezenter zobowiązany jest promować Radio w ciekawy i przeróżny sposób.
  3. Słuchacz musi wiedzieć, jakiej audycji słucha i kto prowadzi audycję.
  4. Prezenter zobowiązany jest prowadzić oryginalne i nie monotonne audycje i mieć ciągle nowe pomysły.
  5. Każdy Prezenter może grać tylko w jednym radiu i nie ma prawa reklamować innych stacji radiowych czy też stron, wyjątek- współprace z innymi Radiami lub stronami.
  6. Na antenie nie czytamy pozdrowień powtarzających się (tylko wyjątkowe sytuacje), jak i wulgaryzmów o charakterze obraźliwym.
  7. Prezenter podczas audycji musi mieć włączony swój komunikator (najlepiej gadu-gadu) lub być na chat radiowym, aby mieć kontakt z innym Prezenterem wchodzącym po nim na antenę.
  8. Każdy Prezenter powinien zapowiadać Prezentera wchodzącego po nim na antenę.
  9. Obowiązuje u Nas elastyczność – grasz wg swego czasu
  10. W przypadku tzw audycji “stałych” prosimy by w miarę możliwości były one elastyczne godzinowo (dzięki czemu unikniemy przewidywalności w ramówce).
  11. Pod żadnym pozorem Prezenter nie może udostępniać haseł do serwera osobom nieupoważnionym.
  12. Każdy Prezenter ma prawo do urlopu, ale musi o tym uprzedzić kogoś z zarządu.
  13. Łamiąc któryś z punktów zawartych w regulaminie Prezenter może zostać karnie usunięty z Radia.
  14. Niektóre wybrane losowo audycje są nagrywane do celów promocyjnych.

SZEFOSTWO RADIA NIE JEST DOSTĘPNE PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ – W MIARĘ NASZYCH MOŻLIWOŚCI STARAMY SIĘ POMAGAĆ OBECNYM ORAZ NOWYM PREZENTEROM NASZEGO RADIA!

Reklama Sponsorowana